El món dels Ibers

cultura ibèrica

Els nostres avantpassats

Els ibers no van venir de cap altre indret. Era gent indígena d’aquí. Eren els descendents dels grups de pobladors que ja hi havia a l’Edat del Bronze i de la primera Edat del Ferro.

Aquests grups de pobladors autòctons en un moment determinat van passar de l’anonimat a rebre el nom d’Ibers. Nom que ha perdurat a través de la història.

La cultura Ibèrica neix al voltant de l’any 600 aC i perdura fins per allà el 50 aC. En part les nostres arrels profundes com a poble les hem de cercar en aquest període protohistòric.

Temps de canvis i renovació

Al voltant de l’any 600 aC conflueixen dos factors transcendentals. Per una banda és una etapa de renovació tecnològica, econòmica i social que apareix a les societats existents en aquells moments a Europa.

L’altre fet determinant és l’aparició de cultures d’altres bandes de la Mediterrània. Els pobles ibers comencen a rebré influències externes a través principalment de fenicis i grecs. Aquests pobles molt més avançats, s’instal·len pel litoral i s’endinsen cap a l’interior a la recerca de recursos econòmics que troben als diferents territoris dels Ibers.

Tots aquests moviments comercials van començar a vertebrar l’economia ibèrica. Aquest fet va ser determinant en l’aparició d’una jerarquització en els poblaments ibers.

Neix la cultura ibèrica

Aquesta renovació dels pobles indígenes comporta el naixement de la cultura ibèrica. S’introdueixen moltes innovacions que fan canviar i millorar la vida de persones, poblats i ciutats. Les tècniques constructives i defensives milloren notablement. Les tasques agràries i ramaderes passen a ser més productives.

Les tècniques metal·lúrgiques fan una avanç important. Apareix el comerç. Sorgeixen noves idees i creences. Les societats es jerarquitzen. Els diferents territoris dels ibers viuen un període d’esplendor. Sens dubte, en molts aspectes es produeix un avanç qualitatiu.

Apareix una altra gent

Les coses comencen a canviar a partir de l’any 218 aC amb l’aparició dels romans. Roma no es va plantejar mai una vertadera colonització d’Hispania. Es va limitar a mantenir-ne el control i exigir tributs als pobles ibers.

Al principi aquests es van rebel·lar contra els ocupants. Els romans eren gent pràctica. No van desmuntar l’organització social i econòmica del món ibèric. Els romans es van limitar a establir la seva estructura, molt més eficaç i competitiva, la qual va acabar imposant-se.

Activitats relacionades
Els Ibers de l’Ebre

Comentaris

Deixa un comentari