Referent a la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) Catsud notifica que la informació sol·licitada en aquesta web serà incorporada a un fitxer confidencial de dades. Queda garantida la confidencialitat de totes les dades facilitades pels usuaris i usuàries.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES
Josep Abelló Ribera
DNI 39856666N
Adreça postal: Av. Comarques Catalanes 74
43740 Móra d’Ebre
Telèfon: 626684917
Correu electrònic: info@catsud.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES
La finalitat del tractament de les dades personals és la de fer-te arribar la informació que prèviament ens puguis sol·licitar mitjançant formularis de la web, correu electrònic o telèfon mòbil sobre la realització de les activitats que organitzem.

LEGITIMACIÓ DEL DRET
Les teves dades facilitades en els formularis d’aquesta web, en formularis de paper i/o per telèfon mòbil les tractem en base al teu consentiment. En qualsevol moment el pots revocar i et donarem de baixa dels nostres fitxers.

CESSIÓ DE DADES
Les teves dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. No es transferiran a tercers països o a organitzacions internacionals.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
En qualsevol moment les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament en el tractament de les seves dades adreçant un missatge a info@catsud.com