Parlem del paisatge

PAISATGE MENORQUÍ

La meitat de la bellesa depèn del paisatge i l’altra meitat de l’home que la mira. (Lin Yutang)

Una mica d’història

A Occident, el concepte de paisatge neix al segle XV de la mà de diversos pintors, els quals plasmaven sobre les seves obres d’art paisatges sotmesos a escenes de caràcter divers. Els historiadors concedeixen al pintor Patinir (1475-1524) el títol de primer paisatgista occidental. Patinir creava escenes religioses inserides en grans paisatges, la superfície dels quals excedia la dels personatges.

Al segle XVI, el concepte paisatge instal·la la seva mirada en el camp, com a indret proper a la ciutat. Cal tenir en compte que en aquest període no es coneixia el paisatge en el sentit modern del terme. Aquesta denominació equivalia al concepte actual de territori, és a dir, lloc o espai considerat des del punt de vista de les seves característiques físiques, a la llum de les formes de poblament humà i dels recursos econòmics.

Aquest concepte paisatgístic és el que, durant dos segles, habitarà en la mirada i hi regnarà sense competència, fins que al Segle de les Llums, i sempre sota el signe de l’art, inventi paisatges nous: el mar i la muntanya, afegint a la bellesa la categoria de sublim i transformant de dalt a baix la sensibilitat occidental.

A la segona meitat del s. XIX neix el paisatge històric en el qual es percep, per primera vegada, la força del relleu. És quan la sublimitat esdevé el concepte per excel·lència.

El paisatge com a concepte cultural

En l’actualitat, lluny d’empobrir-se, la nostra visió del paisatge no para d’enriquir-se. Però, és necessari matisar l’errònia associació que moltes vegades fem del paisatge amb el medi ambient. Aquest darrer és un concepte recent, d’origen ecològic i mereixedor, com a tal, d’un tractament científic. Per la seva banda, el paisatge és una noció més antiga, d’origen artístic.

El paisatge és el producte d’una operació perceptiva, és a dir, una determinació sociocultural. Ens convé, doncs, dissociar el que forma part del paisatge i el que pertoca al medi ambient. Un paisatge no és mai natural, sempre és cultural.

Malauradament, massa sovint estem deteriorant i destruint molts dels nostres paisatges. Molts d’aquests  paisatges que fins ara s’han mantingut inalterables, en l’actualitat s’estan fent malbé. Molts dels paisatges tradicionals agraris s’estan perdent. Interessos de grans empreses i polítiques massa permissives fan que a Catalunya cada dia hi hagi menys paisatges verges.

Símbol d’identitat

No podem oblidar que, entre d’altres coses, un país està compost per un conjunt de paisatges. Cal tenir en compte la relació directa, etimològicament parlant, entre les paraules país i paisatge. La identitat d’un país integrat per una diversitat i singularitat de paisatges ben conservats sempre es veurà reforçada; en canvi, un país amb paisatges degradats o massa artificials ens mostrarà una imatge i una identitat força empobrides.

El valor econòmic dels paisatges

També hem de destacar el valor econòmic que suposa tenir uns paisatges ben conservats. La destrucció de paisatges en zones rurals pot afectar de manera negativa els seus recursos econòmics, sobretot quan aquests es basen en una agricultura i un turisme de qualitat. En aquest cas, el paisatge esdevé un valor patrimonial i alhora productiu que complementa i, en certa manera, potencia l’economia d’una comarca rural o de muntanya. Per tant, impactes visuals severs sobre entorns verges incidiran de manera negativa sobre els seus paisatges i sobre la seva economia local.

Els valors psicològics dels paisatges

D’altra banda, tampoc no podem oblidar els valors psicològics dels paisatges ben conservats. Un espai natural o un territori determinat no tan sols poden ser valorats pels seus patrimonis biofísics o ecològics. El paisatge també forma part de la seva riquesa escènica que d’alguna manera beneficia el funcionament psicològic de les persones.

Els paisatges ben conservats i particularment aquells en que predominen elements de la naturalesa, compleixen la funció prou important de restaurar l’equilibri psicològic, trencat moltes vegades per uns entorns urbans massa complexos caracteritzats pel seu alt tecnicisme i artificiositat, escenaris aquests que no s’ajusten a la naturalesa humana.

Cada dia són més els treballs i experiències que demostren que uns entorns i paisatges ben conservats exerceixen sobre les persones efectes restauradors de l’equilibri i del funcionament psicològic. Per tant, podem afirmar que la conservació i protecció de paisatges juga un paper força important en la salut psicològica de les persones.

Per una cultura del paisatge

De la mateixa manera que a Catalunya ens convé una cultura de l’aigua i una cultura de l’energia, també ens cal potenciar una cultura del paisatge. Una cultura que cal que vagi lligada a la preservació de muntanyes i territoris fins ara poc o gens agredits. Ens cal prendre consciència dels nostres paisatges; ens cal valorar-los; ens cal estimar-los i, per tant, protegir-los, ja que ens aporten beneficis i a més formen part de la nostra identitat.

Josep Abelló Ribera

Comentaris

Deixa un comentari