Intel·ligència vegetal


Els arbres són sers majestuosos. Davall dels grans arbres, els humans semblem formigues. El regne vegetal té uns ritmes molt més prolongats que els humans. En el món vegetal tot succeïx de manera molt alentida.

Els aliments del bosc

La meitat de la biomassa d’un bosc es troba al sòl i al subsòl. Hi ha nombrosos petits animalets que constituïxen el primer nivell de la cadena alimentària del bosc. O sigui, poden ser considerats com el plàncton del bosc.

Alguna d’aquesta microfauna:
a. Àcars
g. Corcs
C. Col·lèmbols

La importància de la biodiversitat

Si en un bosc augmenta la biodiversitat, s’aconsegueix estabilitzar el seu propi ecosistema. Com més espècies hi ha, menys es la probabilitat que una prosperi a costa de les demés. Sempre hi ha un contrapunt. Inclús els arbres morts amb la seva simple presència poden prestar un valuós servei per l’equilibri hídric dels arbres vius.

Una vida intel·ligent diferent

Lluny de ser organismes inanimats, com solen ser considerades, les plantes són estructures dotades de tot tipus d’habilitats «socials». I una de les principals és la de la seva capacitat de relació amb l’entorn i d’intercanvi d’informació. Al Laboratori Internacional de Neurobiologia Vegetal que dirigeix Stefano Mancuso a la Universitat de Florència han dut a terme experiments per estudiar les capacitats de comunicació, de recollida d’informació, de memòria i de relació que tenen les plantes. Els resultats han estat sorprenents.

INTEL·LIGENCIA-VEGETAL

Els experiments de Stefano Mancuso, que ha col·laborat amb la NASA i l’ESA realitzant investigacions amb vegetals en l’espai, han permès veure que l’àpex terminal de les arrels de les plantes, un òrgan especialitzat en l’exploració, és capaç de detectar fins a 40 paràmetres diferents. Des de la llum, el so i la pressió fins a una gran varietat de senyals químics.El fascinant és que les plantes intercanvien informació no només entre les de la seva espècie, sinó amb totes les que l’envolten. De fet, les plantes intercanvien tan informació com nutrients per mitjà de les arrels. “En els boscos madurs s’ha comprovat que els exemplars més sans transporten aliments als més envellits i als joves”, explica el botànic. L’important, sembla ser, és l’estabilitat de la comunitat, no la permanència de l’individu.


Mancuso ressenya quantes de les espècies conegudes ens són útils: “Més de 31.000 espècies tenen ús documentat, d’aquestes gairebé 18.000 s’usen amb fins medicinals; 6.000 per a alimentació; 11.000 com fibres tècniques o material de construcció; 1.300 amb fins socials incloent les drogues … “. És molt llarga la llista dels beneficis que les plantes aporten a la humanitat.

Conviure amb harmonia

Les investigacions i descobriments van confirmant l’enorme capacitat de les plantes per resoldre problemes i adaptar-se al medi. En canvi, els humans a nivell planetari tenim una gran capacitat és per embrutar, destruir i desestabilitzar el nostre medi.

A l’actualitat un 99% de la vida biològica que hi ha a la Terra correspon al regne vegetal.
La vida d’arbres i plantes al planeta sense els humans és possible. Però la vida dels humans a la Terra sense el món vegetal NO és possible. La nostra supervivència, entre d’altres factors, depèn de saber conviure harmònicament amb plantes i arbres.

Josep Abelló
Març 2020Comentaris

Deixa un comentari