A la comarca del Priorat és coneguda i molt famosa la llegenda del “Salt de la Reina Mora” basada en un suposat fet ocorregut l’any 1153 quan les tropes cristianes conquereixen el darrer reducte musulmà: Siurana