El contacte amb la natura ens proporciona benestar físic i mental. Tot el que conté: plantes, animals, aigua, pedres, paisatges, colors. energies...