D’acord amb lo establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem de les següents dades:

  • Titular del web: Josep Abelló Ribera
  • N.I.F: 39856666N
  • Adreça electrònica: info@catsud.com
  • Telèfon: 626 684 917
  • Número d’inscripció en el ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya): 030600

© Catsud és un nom comercial registrat.

Condicions generals de l’ús del lloc web de Catsud (catalunyasud.net, catsud.com, catsud.cat):

Accés al web:
L’accés a aquest web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i usuàries. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de la bona fe, comprometent-se l’usuari/a a realitzar bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. L’utilització d’aquest lloc web no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’usuari/a.

Continguts:
Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats per l’equip de Catsud, així mateix, Catsud es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquest continguts.

Catsud no es fa responsable dels continguts d’altres llocs web que s’enllacen a través de links. Aquests continguts són responsabilitat dels seus titulars.

Utilització de les fotografies:
En el decurs de les activitats, els guies/monitors o altres participants poden realitzar una o vàries imatges dels participants i aquestes podran ser utilitzades per als catàlegs, materials de suport o publicitaris en diferents mitjans, siguin impressos o digitals, i es podran utilitzar sense cap cost ni dret en el futur. Si algun participant no vol sortir a les imatges, cal que ho comuniqui prèviament als guies-monitors.

Limitació de responsabilitats:
Catsud exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota natura que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del web, així com deguts al mal ús dels seus continguts.

Drets d’autor:
Catsud informa que el seu lloc web, els continguts propis, la programació i el disseny es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels elements protegits referits, menys en el cas de tenir el consentiment de Catsud.

Catsud estableix enllaços o hiperenllaços a tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’el·liminació de les referències referides.

Jurisdicció i llei aplicable:
Les presents condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Catsud i l’usuari/a, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es someten als jutjats i tribunals de Tarragona per a qualsevol controvèrsia que es pugués derivar de la prestació dels serveis objecte d’aquestes condicions generals.